• Oświadczam, iż jestem poinformowany/a o tym, że:
  • Administratorem moich danych osobowych jest Janssen & Philips Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na ul. Wiczlińskiej 4. Moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie upoważnionym osobom działającym na rzecz Janssen&Philips Development Sp. z o.o.. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania. Mam prawo do żądania od Janssen&Philips Development usunięcia moich danych osobowych (bez podania przyczyny). Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie.